Δήμος Μεγαλόπολης: Μετρήσεις εξασθενούς χρωμίου στο πόσιμο νερό

0
328

Στο πλαίσιο του ελέγχου της ποιότητας νερού του Δήμου, και προκειμένου να εκτιμηθεί αν υφίσταται ρύπανση από επικίνδυνους χημικούς ρύπους, ο Δήμος Μεγαλόπολης προέβη, βάση οδηγίας της Πολιτείας που αφορά στο σύνολο της χώρας, στον έλεγχο της ποιοτικής κατάστασης των υδάτων, προκειμένου να εκτιμηθεί η παρουσία και τα επίπεδα εμφάνισης εξασθενούς χρωμίου σε αυτά. Ειδικότερα, το διαπιστευμένο πανεπιστημιακό Εργαστήριο Υγειονομικής Τεχνολογίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με το οποίο συνεργάζεται ο Δήμος Μεγαλόπολης, έχει αναπτύξει πρότυπη μέθοδο για τον προσδιορισμό εξασθενούς χρωμίου στα νερά ύδρευσης, με δυνατότητα μέτρησής του ακόμα και σε πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις.

 

Ειδικά για τον Δήμο μας ελήφθησαν και αναλύθηκαν ογδόντα ένα (81) δείγματα νερού από το σύνολο των ζωνών παροχής του Δήμου Μεγαλόπολης, εκ των οποίων τα έξι (6) αφορούν στο νερό ύδρευσης της πόλης της Μεγαλόπολης. Από το σύνολο των δειγμάτων που ελήφθησαν και αναλύθηκαν προκύπτει ότι δεν υφίσταται σε καμία από τις ζώνες  παροχής που ελέγχθηκαν ρύπανση από εξασθενές χρώμιο.

 

Σημειώνονται επίσης δύο σημαντικές παρατηρήσεις:

  • Η συστηματική καταγραφή και παρακολούθηση των επιπέδων εξασθενούς χρωμίου στο νερό ύδρευσης του Δήμου Μεγαλόπολης θα συνεχιστεί και στο μέλλον.
  • Με την συγκεκριμένη εξέταση και ανάλυση στην οποία προχώρησε ο Δήμος μας, αναδείχθηκε ως ένας από τους πρώτους Δήμους της χώρας που προέβη σε αυτήν την ενέργεια και έτσι κατέστη, εκτός των άλλων ωφελειών, και αρωγός στην από το κράτος συντονιζόμενη διαδικασία εξέτασης της ποιότητας των υδάτων της χώρας μας, ως προς τον συγκεκριμένο ρύπο.