Δήμος Καλαμαριάς: Κατάρτιση του Στρατολογικού Πίνακα των Αρρένων που γεννήθηκαν το έτος 2002

0
346

Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθ.16 του Ν.Δ. 2119/93 «περί Μητρώων Αρρένων», η υπηρεσία μας πρόκειται να αρχίσει την προετοιμασία για την κατάρτιση του Στρατολογικού πίνακα των γεννηθέντων το έτος 2002, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα  Αρρένων του Δήμου Καλαμαριάς.

Παρακαλούμε να ενημερωθούν οι μαθητές των σχολικών σας μονάδων, που γεννήθηκαν το έτος 2002,  προκειμένου να προσέρχονται είτε οι ίδιοι με τις ταυτότητες τους, είτε, οι γονείς τους με τις ατομικές τους ταυτότητες καθώς και των παιδιών τους, από 18.01.2018 μέχρι 19.02.2018, στο Δημαρχείο Καλαμαριάς, Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης, Μεταμορφώσεως 7, στις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8.00 π.μ. – 15.30 μ.μ. για τη συμπλήρωση  σχετικής δήλωσης.

Τονίζουμε ότι στην υπηρεσία μας θα έρχονται οι μαθητές που είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου Καλαμαριάς.