Δήμος Κομοτηνής: Kατανομή βοσκήσιμης γης για το έτος 2018

0
278

Ο Δήμος Κομοτηνής καλεί τους κτηνοτρόφους, στους οποίους έχει  κατανεμηθεί  δημόσια βοσκήσιμη έκταση κατά το έτος 2016,και δεν έχουν προσέλθει στο Δήμο κατόπιν επανειλημμένων ειδοποιήσεων της αρμόδιας υπηρεσίας, να προσέλθουν στο  Δήμο άμεσα, ώστε να ενημερωθούν ενυπόγραφα, για την κατανεμημένη γη (τοποθεσία και έκταση βοσκοτόπων), καθώς επίσης και για το συνολικό ύψος του μισθώματος.

Η καταβολή του μισθώματος, από τους κτηνοτρόφους, πραγματοποιείται με κατάθεση σε λογαριασμό της   Τράπεζας  Πειραιώς μέχρι και τις 31-12-2017.

Επισημαίνεται ότι, σε περίπτωση που δεν καταβληθούν από τους υπόχρεους κτηνοτρόφους οι οφειλές έτους 2016, δεν θα υπάρχει η  δυνατότητα συμμετοχής  τους στην κατανομή  βοσκήσιμής γης για το έτος 2018.