Δήμος Εδεσσας: Ανάρτηση Δασικού Χάρτη Πέλλας

0
369

Αναρτήθηκαν οι δασικοί χάρτες 82 Τοπικών Κοινοτήτων στο σύνολο της Π.Ε. Πέλλας και οι ιδιοκτήτες ακινήτων πρέπει να ελέγξουν τον χαρακτηρισμό των εκτάσεων που κατέχουν.

Οι πολίτες που έχουν ιδιοκτησίες ή έχουν έννομο συμφέρον και διαφωνούν με το χαρακτηρισμό των εκτάσεων, έχουν το δικαίωμα άσκησης αντιρρήσεων, τις οποίες καλούνται να υποβάλουν. Για την υποβολή αντιρρήσεων, καταβάλλεται ειδικό τέλος.

Οι αντιρρήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής διαδικτυακής εφαρμογής που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της ΕΚΧΑ Α.Ε. Με την είσοδο στην εφαρμογή συνίσταται η προσεκτική ανάγνωση του Οδηγού Υποβολής Αντιρρήσεων που ανοίγει από την επιλογή «Οδηγίες».

Η έναρξη υποβολής αντιρρήσεων ξεκινάει στις 13 Νοεμβρίου 2017, με καταληκτική ημερομηνία στις 26 Φεβρουαρίου 2018. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή ημερομηνία λήξης ορίζεται η 19η Μαρτίου 2018.

Για περισσότερες πληροφορίες οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στην Διεύθυνση Δασών Πέλλας, γραφείο 521, τηλ: 238102760 & 2381022951 και στο Δασαρχείο Αριδαίας, τηλ: 2384021242 & 2384024897.