Δήμος Καλλιθέας: Σταθερά για το 2018 τα δημοτικά τέλη, σημαντικές εκπτώσεις στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες.

0
352
Δήμος Καλλιθέας, Σταθερά Δημοτικά Τέλη

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε, μετά από εισήγηση της διοίκησης, τον νέο προϋπολογισμό καθαριότητας για το έτος 2018.
Σύμφωνα με τον νέο προϋπολογισμό τα δημοτικά τέλη θα μείνουν σταθερά, ήτοι 1,23 ευρώ ανά τ.μ. για τις οικίες και 4,32 ευρώ ανά τ.μ. για τα καταστήματα, ενώ παράλληλα προβλέπονται σημαντικές εκπτώσεις σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Συγκεκριμένα:

  1. Οι πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, (ξεχωριστά η κάθε κατηγορία) όπως η ιδιότητά τους οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία ,με ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα ,κατόπιν εκκαθάρισης, κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης οικονομικό έτος , μικρότερο των 20.000 € προσαυξημένο κατά 10.000 € για το τέταρτο τέκνο, 8.000 € για το πέμπτο τέκνο, 6.000 € για το έκτο παιδί , και 5.000€ για κάθε τέκνο πέρα του έκτου χωρίς τις εκάστοτε προβλεπόμενες μειώσεις εισοδήματος, θα τυγχάνουν μειωμένου συντελεστή στα Τέλη Καθαριότητας & Φωτισμού κατά 50%/μ2 το χρόνο, για τους χώρους οίκησής τους.
  2. Οι άποροι όπως η ιδιότητά τους οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία, θα τυγχάνουν μειωμένου συντελεστή στα Τέλη Καθαριότητας & Φωτισμού κατά 50%/μ2 το χρόνο, για τους χώρους οίκησής τους.
  3. Οικογένεια μακροχρόνια ανέργων (και οι δύο σύζυγοι μακροχρόνια άνεργοι) όπως η ιδιότητά τους οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία, θα τυγχάνουν μειωμένου συντελεστή στα Τέλη Καθαριότητας & Φωτισμού κατά 50%/μ2 το χρόνο, για τους χώρους οίκησής τους.
  4. Οι μονογονεϊκές οικογένειες όπως η ιδιότητά τους οριοθετείται αντίστοιχα από την κείμενη νομοθεσία ,με ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα ,κατόπιν εκκαθάρισης , κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης οικονομικό έτος , μέχρι το όριοτων 15.000 €, από 10.000 € που ήταν το περσινό έτος θα τυγχάνουν μειωμένου συντελεστή στα Τέλη Καθαριότητας & Φωτισμού κατά 50%μ2 το χρόνο, για τους χώρους οίκησής τους.
  5. Τα ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας από, 67% και πάνω, με ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα πραγματικό καθώς και το απαλλασσόμενο ή φορολογούμενο με ειδικό τρόπο εισόδημα από κάθε πηγή , κατά το προηγούμενο του έτους ένταξης οικονομικό έτος, μικρότερο των 20.000 €, χωρίς τις εκάστοτε προβλεπόμενες μειώσεις εισοδήματος, θα τυγχάνουν μειωμένου συντελεστή στα Τέλη Καθαριότητας & Φωτισμού κατά 50%/μ2 το χρόνο, για τους χώρους οίκησης τους.