Πρόγραμμα φιλοξενίας παιδιών στην Κατασκήνωση SUMMER FUN ξεκινά ο Δήμος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος

0
313

Ο Δήμος Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος για πρώτη φορά φέτος, στο πλαίσιο κοινωνικής Πολιτικής και της προσφοράς κοινωνικών παροχών υλοποιεί το πρόγραμμα Φιλοξενίας Παιδιών στην Κατασκήνωση SUMMER FUN για 66 παιδιά ηλικίας 6 – 14 χρονών κατοίκων του Δήμου. Προβλέπονται 2 περίοδοι φιλοξενίας 15 (δεκαπέντε) ημερών η κάθε μία.

Η επιλογή των παιδιών θα πραγματοποιηθεί με μοριοδότηση – εισοδηματικά κριτήρια ως εξής:

-Δημότης Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος (ξεχωριστά για κάθε γονέα) 30μόρια

-Κάτοικος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος (ξεχωριστά για κάθε γονέα) 20 μόρια

-Δημότης + Κάτοικος Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος 55 μόρια

(ξεχωριστά για κάθε γονέα)

-Οικογενειακό Εισόδημα έως 7.000€ 45 μόρια

-Οικογενειακό Εισόδημα έως 12.000€ 35 μόρια

-Οικογενειακό Εισόδημα έως 20.000€ 30 μόρια

-Οικογενειακό Εισόδημα έως 24.000€ 25 μόρια

Σε περίπτωση ισοψηφίας στην μοριοδότηση των αιτήσεων η επιλογή θα γίνει με βάση το χαμηλότερο εισόδημα.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα ακόλουθα:

Έντυπη αίτηση
Ιατρικό Σημείωμα για κάθε παιδί , και προσκόμιση 1 φωτογραφίας του.
Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος τελευταίου οικονομικού έτους.
Βεβαίωση Μονίμου Κατοικίας ή (φωτ. λογαριασμού ΔΕΗ, ΟΤΕ ή μισθωτήριο κατατεθειμένο στην Εφορία ).
Η επιτροπή κατά την διαδικασία της επιλογής δύναται να ζητήσει οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κριθεί αναγκαίο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν μεταξύ των δύο παρακάτω περιόδων:

Α: 15 Ιουλίου έως 29 Ιουλίου Β:29 Ιουλίου έως 12 Αυγούστου

(20 θέσεις) (46 θέσεις)

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στο Δημοτικό Κατάστημα της Νέας Φιλαδέλφειας στο Πρωτόκολλο (Δεκελείας 97, ισόγειο) από 28/6/2017 – 6/7/2017

Σημειώνεται ότι κάθε παιδί θα συμμετέχει σε μία μόνο κατασκηνωτική περίοδο.

Βρείτε το έντυπο της αίτησης εδώ