Σε δημόσιο διάλογο καλεί τους πολίτες η ΚΕΔΕ ενόψει του Τακτικού συνεδρίου της

0
338

Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας ανοίγει από σήμερα και μέχρι την Παρασκευή  17 Νοεμβρίου δημόσιο διάλογο ενόψει του ετήσιου τακτικού συνεδρίου, που θα διεξαχθεί στα Γιάννενα από τις 30 Νοεμβρίου ως τις 2 Δεκεμβρίου για όλα τα βασικά ζητήματα που αφορούν στην Αυτοδιοίκηση α΄ βαθμού.

Η ΚΕΔΕ καλεί τους αιρετούς εκπροσώπους αλλά τα στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να καταθέσουν τις απόψεις τους σε συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο, οι οποίες θα ληφθούν υπόψη για την κατάρτιση των θέσεων που θα τεθούν προς ψήφιση στο συνέδριό της. Ειδικότερα τα θέματα που τίθενται στο δημόσιο διάλογο αφορούν στα οικονομικά των δήμων, την καθιέρωση της απλής αναλογικής για την ανάδειξη των τοπικών αρχών,  τις αλλαγές του Καλλικράτη, την καταστατική θέση των αιρετών, τη διαφάνεια στους δήμους,  την τοπική ανάπτυξη και την απασχόληση, την πολιτική για το ανθρώπινο δυναμικό, την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος και ζητήματα ασφάλειας.

Με αφορμή τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία της ΚΕΔΕ, ο Πρόεδρος της Γ. Πατούλης σε μήνυμά του τονίζει τα εξής:

«Είμαι πεπεισμένος ότι η ανάπτυξη μια αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ της ΚΕΔΕ,  των αιρετών καθώς και των στελεχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, θα συμβάλει καθοριστικά αφενός στην ανάδειξη των πραγματικών προβλημάτων που αφορούν τη λειτουργία του θεσμού μας.

Αφετέρου, στη διαμόρφωση ολοκληρωμένων πολιτικών θέσεων και προτάσεων, που θα επιλύσουν τα προβλήματα αυτά και θα συμβάλουν στην ανάπτυξη των τοπικών μας κοινωνιών. Σου ζητώ λοιπόν να αφιερώσεις λίγα λεπτά από τον πολύτιμο χρόνο σου, για α μας καταθέσεις και τη δική σου γνώμη πάνω στα ζητήματα που μας αφορούν όλους , πάνω από κομματικές ή παραταξιακές αντιπαραθέσεις. Άλλωστε, αυτό που μας ενώνει όλους είναι η αγάπη μας για την Αυτοδιοίκηση και η αποφασιστικότητά μας να ενισχύσουμε το κύρος του θεσμού που υπηρετούμε, προς όφελος των συμπολιτών μας».

Αναλυτικά το ερωτηματολόγιο:

  1. Η Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού τα τελευταία χρόνια έχει υποστεί τεράστιες περικοπές πόρων. Η αύξηση της χρηματοδότησης των Δήμων είναι επιβεβλημένη, για να μπορούν να ανταποκριθούν στις στοιχειώδεις λειτουργικές τους ανάγκες. Mε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις της Κ.Ε.Δ.Ε. συμφωνείς; (μέχρι δύο επιλογές)

Να αποδοθούν στους Δήμους το σύνολο των πόρων που προβλέπονται σήμερα, με βάση το Ν. 3852/2010

Να μεταφερθεί στους Δήμους ο Φόρος Ακίνητης Περιουσίας

Να δοθεί η δυνατότητα στους Δήμους να αξιοποιούν τα ανταποδοτικά τέλη και για άλλους σκοπούς

Να αυξηθούν οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι από τον Κρατικό Προϋπολογισμό

Να υπάρξει ένα μικτό σύστημα, με μεταφορά του συνόλου του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας στην Αυτοδιοίκηση Α’ Βαθμού και μηχανισμό αναδιανομής προς τους μικρότερους Δήμους, παράλληλα με χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό

Να αποδοθούν οι παρακρατηθέντες πόροι της περιόδου 2010-2016

Other:

 

  1. Το Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Ε. αποφάσισε κατά πλειοψηφία να προτείνει στους Δήμους να μην εφαρμόσουν όσα προβλέπει η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου του 2015 και να μην καταθέσουν στην Τράπεζα της Ελλάδος τα ταμειακά διαθέσιμα τους. Με τη θέση αυτή:

Συμφωνώ

Διαφωνώ

Other:

 

  1. Η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει ότι σκοπεύει να προχωρήσει στην υιοθέτηση της απλής αναλογικής από τις αυτοδιοικητικές εκλογές του 2019. Με ποια από τις παρακάτω απόψεις συμφωνείς; (μία επιλογή)

Πρέπει πρώτα να ολοκληρωθεί η μεταρρύθμιση στη λειτουργία της Αυτοδιοίκησης και μετά να ξεκινήσει ο διάλογος για την αλλαγή του εκλογικού συστήματος

Η εφαρμογή της απλής αναλογικής θα οδηγήσει τους Δήμους σε ακυβερνησία

Η απλή αναλογική πρέπει να εφαρμοστεί από τις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές

Other:

  1. Η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει ότι θα προχωρήσει στην αλλαγή του Καλλικράτη. Ποιες θεωρείτε ότι πρέπει να είναι οι προτεραιότητες του νέου μοντέλου λειτουργίας της Αυτοδιοίκησης; (μέχρι τρεις επιλογές)

Η έμφαση στην ενίσχυση της οικονομικής ανεξαρτησίας των Δήμων

Η προώθηση της φορολογικής αποκέντρωσης

Η ενίσχυση της καταστατικής θέσης των αιρετών

Η υιοθέτηση της απλής αναλογικής

Η ανάληψη από τους Δήμους της ευθύνης για τη διαχείριση του Τοπικού Κοινωνικού Κράτους, με μεταφορά συγκροτημένων Δομών στους Δήμους (κοινωνικά ιδρύματα, υπηρεσίες ΟΣΚ, γραφεία ΟΑΕΔ, κλπ)

Η αρμοδιότητα κι ευθύνη για τη λειτουργία των τοπικών σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας Παιδείας και Υγείας

Η αρμοδιότητα για τα χωροταξικά και πολεοδομικά ζητήματα στα όρια τους

Η αρμοδιότητα να αποφασίζουν οι Δήμοι για το πώς θα διαχειρίζονται τα απορρίμματά τους

Η αρμοδιότητα να αποφασίζουν οι Δήμοι, χωρίς τη συγκατάθεση της Κεντρικής Κυβέρνησης, για τις προσλήψεις και μετακινήσεις του προσωπικού τους

Η αλλαγή των σημερινών διοικητικών ορίων των Δήμων

Η προώθηση του Μοντέλου Μητροπολιτικής Διακυβέρνησης

Η κατάργηση του θεσμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

Η κατάργηση του θεσμού των Περιφερειών

Η διασαφήνιση των αρμοδιοτήτων μεταξύ Α’ και Β’ Βαθμού Αυτοδιοίκησης

Other:

 

  1. Η ενίσχυση της καταστατικής θέσης των αιρετών είναι αναγκαία προϋπόθεση για την ενίσχυση και ισχυροποίηση του θεσμικού ρόλου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Με ποιους τρόπους θεωρείτε ότι αυτή μπορεί να επιτευχθεί; (μέχρι δύο επιλογές)

Με την καθιέρωση ενιαίου ύψους αποζημίωσης για όλους τους αιρετούς, τόσο της Αυτοδιοίκησης όσο και του Εθνικού Κοινοβουλίου

Με την καθιέρωση αποζημίωσης για όλους τους αιρετούς που συμμετέχουν στα όργανα των Δήμων

Με την επαναφορά της ειδικής δωσιδικίας των δημάρχων, έτσι ώστε να δικάζονται σε πρώτο βαθμό από το Εφετείο

Με τη θέσπιση ρύθμισης να τίθενται σε αργία οι αιρετοί της τοπικής αυτοδιοίκησης που παραπέμπονται αμετακλήτως για κακούργημα, μόνο στην περίπτωση που τους έχει επιβληθεί ο περιοριστικός όρος της προσωρινής κράτησης με το παραπεμπτικό βούλευμα

Με τη θέσπιση ρύθμισης ότι θα εκπίπτει ο Δήμαρχος από το αξίωμά του, μόνον εφόσον υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση

Με την μη θέσπιση ορίου στη θητεία των αιρετών της Αυτοδιοίκησης, εφόσον δεν ισχύει το ίδιο όριο και για τους άλλους θεσμούς

Με την κατάργηση της υποχρέωσης παραίτησης από το αξίωμα του Δημάρχου, αν επιθυμεί να είναι υποψήφιος για το Κοινοβούλιο

Other:

 

  1. Η ενίσχυση της διαφάνειας στη λειτουργία των Δήμων πιστεύεται ότι μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα: (μια επιλογή)

Με τη θέσπιση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Εξωτερικών Ελέγχων

Με περιορισμό του σημερινού μεγάλου αριθμού των ελεγκτικών μηχανισμών του Κράτους και αντικατάστασή τους από πιστοποιημένους εσωτερικούς μηχανισμούς ελέγχου

Με ενίσχυση του ρόλου του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Other:

 

  1. Η ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης και απασχόλησης αποτελεί προτεραιότητα για τους Δήμους και προϋπόθεση για την αναπτυξιακή αναγέννηση της χώρας. Με ποιους τρόπους πιστεύετε ότι μπορεί να επιτευχθεί ο στόχος αυτός; (μέχρι δύο επιλογές)

Με τη δημιουργία Αναπτυξιακού Προγράμματος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (που θα χρηματοδοτηθεί από πόρους της νέας γενιάς παρακρατηθέντων, το Π.Δ.Ε., το Πράσινο Ταμείο, την Ευρωπαική Τράπεζα Επενδύσεων)

Με τη συνεργασία Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ)

Με την απόδοση ειδικού κονδυλίου, ύψους 2 δις ευρώ, από το ΕΣΠΑ για χρηματοδότηση δημοτικών έργων και παρεμβάσεων

Με την μετεξέλιξη του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων σε Δημοτική Τράπεζα που θα χρηματοδοτεί τοπικής εμβέλειας έργα

Με την έκδοση Δημοτικών Ομολόγων από τους Δήμους, με βάση την πιστοληπτική τους ικανότητα

Με τη μεταφορά ακινήτων του Δημοσίου στους Δήμους για αξιοποίησή τους

Με την απόδοση αποφασιστικών αρμοδιοτήτων στους Δήμους στους τομείς της χωροθέτησης, διοίκησης και λειτουργίας επενδύσεων τοπικής κλίμακας με περιφερειακή ή εθνική εμβέλεια (λιμάνια, παραλίες, αεροδρόμια, εμπορευματικοί σταθμοί και πάρκα, κλπ)

Με τη χορήγηση ειδικού φορολογικού καθεστώτος και εκπόνηση Ειδικού Προγράμματος για μικρούς ορεινούς και νησιωτικούς Δήμους

Other:

 

  1. Η υιοθέτηση μιας σύγχρονης πολιτικής για το ανθρώπινο δυναμικό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης θα πρέπει να δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα: (μέχρι δύο επιλογές)

Στην υιοθέτηση ενός ειδικού συστήματος αξιολόγησης του προσωπικού, προσαρμοσμένο στις ανάγκες της αυτοδιοίκησης

Στη δυνατότητα να επιλέγουν και να προσλαμβάνουν οι Δήμοι το προσωπικό τους, με βάση τις ανάγκες και τις οικονομικές τους δυνατότητες

Στην αξιολόγηση των επιδόσεων των δημοτικών υπηρεσιών

Στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων και της υλικοτεχνικής υποδομής των υπηρεσιών

Στη συνεχιζόμενη και υποχρεωτική κατάρτιση κι εκπαίδευση των εργαζομένων

Στην παροχή δυνατότητας μετακίνησης προς τους Δήμους εργαζομένων από φορείς της Κεντρικής Διοίκησης

Στην υιοθέτηση ενός σύγχρονου συστήματος κινητικότητας των εργαζομένων στους ΟΤΑ, όπου θα λαμβάνεται υποχρεωτικά υπόψη η σύμφωνη γνώμη των Δημάρχων

Other:

 

  1. Η Ελλάδα αντιμετωπίζει δημογραφικό πρόβλημα. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί να συμβάλει στην υιοθέτηση πολιτικών για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Ποια από τα παρακάτω μέτρα θεωρείται ότι μπορούν να συμβάλλουν προς την κατεύθυνση αυτή; (μέχρι δύο επιλογές)

Δυνατότητα πρόσβασης σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς για τα παιδιά όλων των εργαζόμενων οικογενειών

Με παροχή κινήτρων και μοριοδότηση προσλήψεων στους Δήμους για πολύτεκνους και τρίτεκνους γονείς

Με υιοθέτηση μέτρων, όπως απαλλαγή οικογενειών με παιδιά ηλικίας ως 6 ετών, από την καταβολή ανταποδοτικών τελών

Με βελτίωση των παροχών μητρότητας/ πατρότητας στους εργαζόμενους στους Δήμους

Με μέτρα στήριξης των μονογονεικών οικογενειών

Other:

 

  1. Το ζήτημα της ασφάλειας αναδεικνύεται σε ένα από τα σημαντικότερα που απασχολούν τις τοπικές μας κοινωνίες. Με ποιους τρόπους πιστεύετε ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα αυτό; (μία επιλογή)

Με ενίσχυση του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας

Με αναδιοργάνωση της Δημοτικής Αστυνομίας κι αλλαγή του θεσμικού πλαισίου, ώστε να της αποδοθούν πρόσθετες αρμοδιότητες

Other: