Δήμος Αλεξανδρούπολης: 1.379 οικογένειες εξυπηρετούνται από το ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ

0
281

Το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης και Περιβάλλοντος  (ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟ) του Δήμου Αλεξανδρούπολης  υλοποιεί  δράσεις  καταπολέμησης  της  φτώχειας  μέσα  από  συγχρηματοδοτούμενα  προγράμματα  αλλά  και  από  ιδίους  πόρους με τη δομή του Κοινωνικού Παντοπωλείου. Ωφελούμενοι των  συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων είναι  όσοι  πληρούν  τις  απαραίτητες προϋποθέσεις,  έχουν υποβάλλει  αίτηση  και  έχουν εγκριθεί  από  το  Υπουργείο  Εργασίας.  Το  πρόγραμμα  του  ΤΕΒΑ (Επισιτιστικής  Βοήθειας) δεν είναι πλέον στατικό καθώς συνεχώς προστίθενται σε αυτό νέοι ωφελούμενοι. Στην πρόσφατη  αξιολόγηση του προγράμματος όπου συμμετείχε η Σύμπραξη στην Αθήνα δια της  υπεύθυνης  κας  Τσιαούση, υπήρξε ενημέρωση για τη νέα πρόσκληση η οποία πρόκειται να  ανακοινωθεί  άμεσα προκειμένου να καταθέσουμε τεχνικό δελτίο. Σήμερα εξυπηρετούνται 1.379 οικογένειες του Δήμου Αλεξανδρούπολης  και συνολικά 1.616 οικογένειες από τη Σύμπραξη.

Σε  ό,τι  αφορά  τη  λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου,  υπάρχει  ο  ΚΑΕ 156.481.03  με  ποσό  30.287,  που διατίθεται για την προμήθεια τροφίμων του Κοινωνικού  Παντοπωλείου. Το  Κοινωνικό  Παντοπωλείο  έχει  κανονισμό  λειτουργίας  εγκεκριμένο  από  το  Διοικητικό  Συμβούλιο και εξυπηρετεί  περίπου  160  οικογένειες  κάθε  μήνα.  Επιπλέον,  καθημερινά  εκτός  Κυριακής  97 συμπολίτες  μας σιτίζονται εντελώς δωρεάν.

Η άσκηση κοινωνικής πολιτικής με τα περιορισμένα  ομολογουμένως  μέσα  που  διαθέτουμε  δε γίνεται  μόνο σε  περιόδους  εορτών. Οι  άποροι  συμπολίτες μας  έχουν τη στήριξη  του  ΠΟΛΥΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ σε καθημερινή βάση και η άσκηση της κοινωνικής πολιτικής υπερκαλύπτει τις προτάσεις που γίνονται άνευ ουσίας, εξυπηρετώντας μόνο ανούσιους επικοινωνιακούς σκοπούς.