Σύμβαση Περιφέρειας Κρήτης-Πανεπιστημίου Κρήτης για καλλιέργειες φαρμακευτικών & αρωματικών φυτών

0
277

Η ανάπτυξη του πρωτογενή τομέα αποτελεί το αντικείμενο συνεργασίας της Περιφέρειας Κρήτης με το Πανεπιστήμιο Κρήτης.

Στο πλαίσιο αυτό, ο περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης και ο πρύτανης Οδυσσέας Ζώρας υπέγραψαν σήμερα σύμβαση έργου, συνολικού προϋπολογισμού 50.000 ευρώ, για «Έρευνα σχετικά με την υποστήριξη του αγροτικού κόσμου στην καλλιέργεια αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών στην Κρήτη».

Ο σχεδιασμός γίνεται και με τη συνεργασία του Βοτανικού Κήπου Ρεθύμνου.

Από την υλοποίηση της μελέτης αναμένεται να προκύψουν οι χάρτες καταλληλότητας των περιοχών για καλλιέργεια βασικών ειδών της αρωματικής και φαρμακευτικής χλωρίδας, με βάση το περιβαλλοντικό «αποτύπωμά» τους και τη διαθεσιμότητα των απαιτούμενων περιβαλλοντικών συνθηκών στο νησί. Θα παραδοθούν 10 χάρτες σε ψηφιακή μορφή, που θα καλύπτουν τις τέσσερεις Περιφερειακές Ενότητες του νησιού, με γεωαναφορά σε σύστημα GPS. Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ορίζεται σε 14 μήνες.

«Το έργο θα δείξει ακριβώς πού ο αγρότης μπορεί να καλλιεργήσει, ποια χωράφια είναι κατάλληλα και ποια όχι. Αυτό το οποίο αξιολογούμε είναι αν η περιοχή που βρίσκεται το χωράφι, πληροί τις συνθήκες που είναι μέσα στα όρια του περιβαλλοντικού “αποτυπώματος” των φυσικών πληθυσμών των φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών. Οι αγρότες θα καθοδηγηθούν μέσω διαθέσιμων χαρτών όπου θα φαίνονται οι περιοχές καταλληλότητας για τα φαρμακευτικά και αρωματικά φυτά. Επίσης, το έδαφος θα πρέπει να είναι κατάλληλο, αλλά γι’ αυτό δεν είμαστε υπεύθυνοι, καθώς πολλά εδάφη είναι επιβαρυμένα με φυτοφάρμακα και λιπάσματα. Το θέμα του εδάφους είναι κάτι πολύ ειδικό και αφορά την εκμετάλλευση από τον αγρότη, εμείς θα δώσουμε τις περιοχές καταλληλότητας», ανέφερε ο αναπληρωτής καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης και επιστημονικός υπεύθυνος του Βοτανικού Κήπου, Στέργιος Πυρίντσος.
Από την πλευρά του, ο αντιπεριφερειάρχης Κρήτης για τον πρωτογενή τομέα, Μανόλης Χνάρης τόνισε: «Πρόκειται για δυναμικές καλλιέργειες και πιστεύουμε ότι μέσω της προγραμματικής σύμβασης θα υπάρχει όφελος γι’ όλους τους Κρητικούς παραγωγούς. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, με την ολοκλήρωση του έργου της σύμβασης, θα παρουσιάσουμε στους αγρότες τις περιοχές που είναι κατάλληλες πότε και πού πρέπει να γίνονται αυτές οι καλλιέργειες».