Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας : Συνέντευξη τύπου για το ευρωπαικό έργο CHRISTA

0
285

Συνέντευξη Τύπου με θέμα «Σχέδιο Δράσης για την προστασία και την προώθηση της πολιτισμικής κληρονομιάς της Κεντρικής Μακεδονίας» θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 26 Μαρτίου 2018, στις 13:30’, στο ξενοδοχείο “The Met Hotel” από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Στη συνέντευξη τύπου, που εντάσσεται στο έργο CHRISTA: Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism” και συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα INTERREG EUROPE 2014-2020, θα παρουσιαστεί το Σχέδιο Δράσης που υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του CHRISTA, καθώς και το σχεδιασμό της Περιφέρειας σχετικά με την προώθηση της πολιτισμικής κληρονομιάς ως υπεύθυνο, καινοτόμο και βιώσιμο τουριστικό προϊόν.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στους τηλεφωνικούς αριθμούς 2313-319935 (Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων & Συνεργασιών Π.Κ.Μ.) και 2313-325506 (Τμήμα Τουριστικού Σχεδιασμού & Συντονισμού Π.Κ.Μ.)