Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας : Ολοκληρώθηκε η Α’ φάση υλοποίησης του έργου “CHRISTA”

0
241

Με την παρουσίαση του Σχεδίου Δράσης για την προστασία και την προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κεντρικής Μακεδονίας ολοκληρώθηκε η Α’ φάση υλοποίησης του έργου “CHRISTA” (Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism – Πολιτισμός και Κληρονομιά για Δράσεις Υπεύθυνου, Καινοτόμου και Βιώσιμου Τουρισμού) στην τέταρτη και τελευταία συνάντηση της Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης (local stakeholder group) του έργου στη Θεσσαλονίκη.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, τα μέλη της Tοπικής Oμάδας Yποστήριξης ενημερώθηκαν για την εξέλιξη του έργου “CHRISTA”, ενώ παρουσιάστηκε το Σχέδιο Δράσης για την προστασία και προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κεντρικής Μακεδονίας, που προέκυψε από την υλοποίηση του έργου, την ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ του εταιρικού σχήματος και την ενεργό συμμετοχή όλων των μελών της Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης.

Στη συνάντηση προσκλήθηκαν 47 φορείς πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (μουσεία και ιδρύματα παραγωγής πολιτισμού, φορείς τουριστικών επιχειρήσεων κ.ά.), καθώς και εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Το «παρών» έδωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού και Πολιτισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Αλέξανδρος Θάνος, ο οποίος ευχαρίστησε θερμά όλους τους παρευρισκομένους για το ενδιαφέρον τους να συμμετάσχουν στο έργο. Ο κ. Θάνος αναφέρθηκε επίσης στη στρατηγική της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την προώθηση του πολιτισμού ως βάσης δημιουργίας θεματικών τουριστικών προϊόντών και υπογράμμισε για μία ακόμη φορά τη σημασία των συνεργειών σε ζητήματα πολιτιστικού τουρισμού και πέρα από το πλαίσιο του έργου “CHRISTA”.

Προηγήθηκε το 4ο διαπεριφερειακό εργαστήριο του έργου “CHRISTA”, με τίτλο «Καινοτομία & Ψηφιοποίηση» -“Innovation & Digitization”, που έγινε της Λεττονίας στη Ρήγα της Λετονίας (21 και 22 Μαρτίου 2018), με τη συμμετοχή στελεχών του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στελεχών της Διεύθυνσης Τουρισμού της Π.Κ.Μ., καθώς και εκπροσώπων της Τοπικής Ομάδας Υποστήριξης.

Κατά τη διάρκεια του διαπεριφερειακού εργαστηρίου οι διευθύντριες του Αρχαιολογικού και του Βυζαντινού Μουσείου Θεσσαλονίκης Ευαγγελία Στεφανή και Αγαθονίκη Τσιλιπάκου παρουσίασαν τις καινοτόμες πρακτικές και τα μέσα ψηφιοποίησης που έχουν αναπτύξει. Ειδικότερα, παρουσιάστηκαν οι σύγχρονες ψηφιακές εφαρμογές που χρησιμοποιούν τα δύο μεγάλα μουσεία της Θεσσαλονίκης για την προώθηση των εκθεμάτων τους για την εκτεταμένη παρουσίαση των πολιτιστικών θησαυρών και την τουριστική προώθηση των τόπων ανακάλυψής τους.

Το έργο “CHRISTA” (Culture and Heritage for Responsible, Innovative and Sustainable Tourism – Πολιτισμός και Κληρονομιά για Δράσεις Υπεύθυνου, Καινοτόμου και Βιώσιμου Τουρισμού) συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα INTERREG EUROPE 2014-2020.