Ο Δήμος Αρταίων αποφάσισε τη συμμετοχή του στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη Αξιοποίησης του Αμβρακικού Κόλπου

0
274

Το αίτημα για συμμετοχή στην «Αναπτυξιακή Σύμπραξη Αξιοποίησης του Αμβρακικού Κόλπου», ενέκρινε με ομόφωνη απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο.

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που έχει αναλάβει ο Δήμος Αρταίων σε συνεργασία με τις αρμόδιες Περιφέρειες και τους Δήμους που «βρέχει» ο Αμβρακικός Κόλπος, καθώς και τους φορείς που δραστηριοποιούνται γύρω από αυτόν, με στόχο την προστασία και ανάδειξη του Κόλπου, μέσω της δημιουργίας ενός νέου χρηματοδοτικού προγράμματος ανάπτυξης για την εν λόγω περιοχή.

Όπως ανέφερε μεταξύ άλλων στην εισήγησή του ο δήμαρχος Αρταίων Χρήστος Τσιρογιάννης: «Με συντονισμένες ενέργειες προσπαθούμε από κοινού, είτε για τη δημιουργία ενός σχεδίου Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ, από πόρους του ΕΣΠΑ), είτε ενός αναπτυξιακού προγράμματος με πόρους από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ, αντίστοιχο του παλιότερου προγράμματος ΑΝΑΣΑ), έχοντας ως βασικούς στόχους τους ακόλουθους: Την προστασία και την ανάδειξη του μοναδικού θαλάσσιου οικοσυστήματος του Αμβρακικού Κόλπου, την τουριστική προβολή του Κόλπου και την αξιοποίηση των περιοχών πέριξ αυτού, την προώθηση και την τυποποίηση των αλιευμάτων του Αμβρακικού Κόλπου και τη δημιουργία υποδομών (δημόσιων και ιδιωτικών)».

Υπενθυμίζεται ότι με πρωτοβουλία του Δήμου Αρταίων είχε πραγματοποιηθεί το προηγούμενο διάστημα συνάντηση  με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, όπως τους Δήμους όπου χωροθετείται ο Αμβρακικός Κόλπος, τις αντίστοιχες Περιφέρειες, την ΕΤΑΝΑΜ ΑΕ ΟΤΑ, το φορέα διαχείρισης των υγροτόπων Αμβρακικού, τα Επιμελητήρια κ.λ.π..