Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης συμμετέχει στο Πρόγραμμα «Τοπικοί Οργανισμοί κατά του εξτρεμισμού -LIAISE II»

0
326
Λαμπάκης Αλεξανδρούπολης
Ευάγγελος Λαμπάκης, Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης

Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης είναι εταίρος του έργου «Local Institutions against
extremism / Τοπικοί Οργανισμοί κατά του εξτρεμισμού – LIAISE II», το
οποίο είναι συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Ταμείο Εσωτερικής
Ασφάλειας “ISF“) και υλοποιείται από τον 8ο του 2016 έως τον 1ο του 2018 σε 8
διαφορετικές χώρες.

Το έργο «Τοπικοί Οργανισμοί κατά του εξτρεμισμού -LIAISE II» επιχειρεί να
αποτρέψει την ριζοσπαστικοποίηση που οδηγεί στην τρομοκρατία και στον βίαιο
εξτρεμισμό, δικτυώνοντας τους Ευρωπαϊκούς οργανισμούς και τις αρχές τοπικής και
περιφερειακής αυτοδιοίκησης, ενδυναμώνοντας τη δυνατότητά τους να αποτρέψουν
καθώς και να αντιμετωπίσουν την ριζοσπαστικοποίηση.

Αυτό θα συμβεί :
– Κάνοντας χρήση της διεπιστημονικής γνώσης και τεχνογνωσίας που
έχει συγκεντρώσει το LIAISE για την οικοδόμηση του “σθένους και
της αντοχής” των κοινωνιών εναντίον της ριζοσπαστικοποίησης
(προσεγγίσεις βασισμένες στο ψυχολογικό και κοινωνικό περιβάλλον,
ανίχνευση της ριζοσπαστικοποίησης, αποδόμηση και αντιμετώπιση των
εξτρεμιστικών αφηγήσεων, τρόποι απομάκρυνσης από εξτρεμιστικές ομάδες)

– Κινητοποιώντας την κοινωνία των πολιτών και ενισχύοντας την
δυνατότητα που έχουν οι διάφορες ενδιαφερόμενες ομάδες να
συστρατευτούν σε μια τοπική σύμπραξη για την αποτροπή του
εξτρεμισμού (δυνατότητες που διαθέτει η πόλη, οι οργανισμοί και οι
υπηρεσίες της, μαζί με τα Σχολεία, την Αστυνομία, τη Δικαιοσύνη, τα
εξειδικευμένα επιστημονικά ινστιτούτα, τους εκπροσώπους της κοινότητας, τις
οικογένειες και τις εξειδικευμένες ΜΚΟ, για τον σχεδιασμό και την οργάνωση
δράσεων ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης ενάντια στο φαινόμενο)

Ως εταίρος του έργου LIAISE II ο Δήμος Αλεξανδρούπολης:

Α) Θα οργανώσει ένα τοπικό πρόγραμμα κατάρτισης που θα προετοιμάσει
την τοπική πιλοτική δραστηριότητα:

Αυτή η κατάρτιση αναφέρεται στην τοπική σύμπραξη αποτροπής, που θα μετέχουν
εκπρόσωποι του Δήμου και των διαφόρων τμημάτων του, καθώς και τα Σχολεία, η
Αστυνομία, η Δικαιοσύνη, εξειδικευμένες ΜΚΟ και θα βασιστεί πάνω στα εγχειρίδια κατάρτισης που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του προηγούμενου έργου LIAISE αλλά
και στην γενική διεθνή βιβλιογραφία.

Η κατάρτιση έχει ως θέμα , τον εντοπισμό της ριζοσπαστικοποίησης, την αποδόμηση
και αντιμετώπιση των εξτρεμιστικών αφηγήσεων, τις ευκαιρίες για έξοδο από
εξτρεμιστικές ομάδες, καθώς και ζητήματα διαχείρισης της επικοινωνίας και
διαχείρισης κρίσεων και κινδύνων.

Στην ελληνική περίπτωση θα βοηθήσει την καινοτόμο αυτή πρωτοβουλία η
συνεργασία του Δήμου Αλεξανδρούπολης με το ΚΕ.ΜΕ.Α. (Κέντρο Μελετών
Ασφαλείας www.kemea.gr) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Β) Θα υλοποιήσει μία τοπική πιλοτική πρωτοβουλία για την αποτροπή:

Η τοπική πιλοτική πρωτοβουλία ενσωματωμένη στην τοπική στρατηγική κατά της
βίαιης ριζοσπαστικοποίησης θα βασιστεί στην κατάρτιση που έγινε και στην γνώση
που αποκτήθηκε για την κατάσταση που επικρατεί σε τοπικό επίπεδο. Θα γίνει χρήση
των εργαλείων προβολής που παρέχονται στην πλατφόρμα πόρων του έργου και τις
δράσεις θα υποστηρίζουν τόσο το Efus όσο και οι εμπειρογνώμονες εταίροι.

Για τον λόγο αυτό συμμετέχουν στην πρώτη φάση και τα Μουσεία τα οποία μαζί με
τα σχολεία μπορούν να σχεδιάσουν δράσεις και δρώμενα με το παραπάνω θεματικό
αντικείμενο. Στην Αλεξανδρούπολη τα Μουσεία διαθέτουν μεγάλη εμπειρία στην
εκπόνηση μουσειοπαιδαγωγικών προγραμμάτων βιωματική εκπαίδευσης για τους
μαθητές και τους νέους.