Η Σάμος αδελφοποιήθηκε με την Ιταλική Κρότωνα – Οι δύο τόποι όπου μεγαλούργησε ο Πυθαγόρας

0
519
Σάμος
Οι κ. Ugo Pugliese και Μιχάλης Αγγελόπουλος, Δήμαρχοι του Crotone (Italia) και της Νήσου Σάμου (Ελλάς)

Ένα όραμα ετών για τη Σάμο γίνεται και πολιτική πραγματικότητα. Η αδελφοποίηση της Σάμου με την Ιταλική Κρότωνα, δύο τόπων όπου μεγαλούργησε ο Πυθαγόρας, ενεργοποιήθηκε και επισήμως με την υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου

Η πρώτη συνάντηση της ομάδας Κρότωνα-Σάμου συνεδρίασε μετά την υπογραφή της αδελφοποίησης και του σχετικού πρωτοκόλλου συνεργασίας.

Προτεραιότητα δόθηκε στην οργάνωση ανταλλαγών μαθητών και σπουδαστών, στις αθλητικές συνέργειες και στη χάραξη θαλάσσιων οδών που θα περιλαμβάνουν και τα ταξίδια Σάμος- Κρότωνας- Σάμος.

Η ανάδειξη της δράσης του Πυθαγόρα και της σύνδεσης των δυο τόπων μέσω της φιλοσοφίας, των μαθηματικών και της μουσικής θα αποτελέσει αντικείμενο διαδραστικών παρεμβάσεων, κοινών προτάσεων προς χρηματοδότηση και επιστημονικών – φιλοσοφικών συνεδρίων. Προγραμματίζεται η επίσκεψη της Δημοτικής αρχής του Κρότωνα στη Σάμο τον Αύγουστο καθώς και η πρώτη υποβολή κοινής δράσης προς τα Ευρωπαϊκά όργανα, ενώ ο Δήμος του Κρότωνα ζήτησε την συνδρομή της Δημοτικής Αρχής της Σάμου για την αεροπορική σύνδεση (charters) των δυο τόπων, μέσω της επαναλειτουργίας του τοπικού αεροδρομίου.

Όρκος αδελφοποίησης μεταξύ του Crotone και της Νήσου Σάμου

Οι κ. Ugo Pugliese και Μιχάλης Αγγελόπουλος, Δήμαρχοι του Crotone (Italia) και της Νήσου Σάμου (Ελλάς)

Ελεύθερα εκλεγμένοι εκπρόσωποι των συμπολιτών μας,

Πεπεισμένοι ότι ενεργούμε για λογαριασμό των ειλικρινών επιθυμιών και των πραγματικών αναγκών των πληθυσμών μας,

Γνωρίζοντας ότι οι πολιτισμοί και οι λαοί κατάγονται από τις ελεύθερες τοπικές κοινότητες των προγόνων μας, ότι το πνεύμα της ελευθερίας διαπιστώθηκε για πρώτη φορά στην ελευθερία την οποία κέρδισαν και αργότερα, στις τοπικές αυτοδιοικήσεις που κατάφεραν να θεμελιώσουν,Προσθήκη

Θεωρώντας ότι η ιστορία θα συνεχιστεί σε ένα διευρυμένο κόσμο, αλλά ότι ο κόσμος αυτός θα είναι πραγματικά ανθρώπινος μόνο όταν οι άνθρωποι ζουν σε ελεύθερες πόλεις,

Πεπεισμένοι για την ανάγκη σεβασμού της αρχής της επικουρικότητας,

Επικυρώνοντας την αρχή μας για σεβασμό των ανθρώπινων δικαιωμάτων, την οποία θεωρούμε απαράβατη και αναφαίρετη,
Αναγνωρίζοντας ότι η αυξανόμενη ανεξαρτησία των διαφόρων εθνικών κοινωνιών επιβάλλει μια διεθνή, παγκόσμια δημοκρατική τάξη, η οποία αποτελεί τη βάση για ουσιαστική ειρήνη

Πεπεισμένοι ότι οι δεσμοί που ενώνουν τις πόλεις της ηπείρου μας αποτελούν ένα θεμελιώδες στοιχείο για την πορεία προς την ανάπτυξη της συμμετοχής του ευρωπαίου πολίτη στα κοινά και προωθούν έτσι μια ανθρώπινη Ευρώπη

ΔΕΣΜΕΥΟΜΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΟΡΚΟ

Με βάση τις σχέσεις που έχουν δημιουργηθεί μεταξύ των χωρών μας,

Να διατηρούμε τους μόνιμους δεσμούς μεταξύ των κυβερνήσεων των δήμων μας, προκειμένου να προωθούμε το διάλογο, να ανταλλάσσουμε τις εμπειρίες μας και να εκτελούμε όλες τις από κοινού δραστηριότητες, οι οποίες ενδέχεται να προάγουν την αμοιβαία βελτίωση σε όλους τους τομείς που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά μας,

Να ενθαρρύνουμε και να υποστηρίζουμε τις ανταλλαγές μεταξύ των συμπολιτών μας, προκειμένου να διασφαλίζουμε, μέσω της καλύτερης αμοιβαίας κατανόησης και αποτελεσματικής συνεργασίας, το αληθινό πνεύμα της ευρωπαϊκής αδελφοσύνης για την κοινή, πλέον, πορεία μας,

Να ενεργούμε με βάση τους κανόνες της φιλοξενίας, σεβόμενοι τις διαφορές μας, σε κλίμα εμπιστοσύνης και αλληλεγγύης,
Να εγγυόμαστε σε όλους τους ανθρώπους τη δυνατότητα συμμετοχής στις ανταλλαγές μεταξύ των κοινοτήτων μας, χωρίς κανενός είδους διάκριση,

Να προάγουμε τις παγκόσμιες αξίες της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας και το κράτος δικαίου, μέσω των ανταλλαγών και της συνεργασίας μας,

Να επικεντρώνουμε τις προσπάθειές μας, χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα μέσα, στην υποστήριξη της επιτυχίας αυτής της σημαντικής δέσμευσης για ειρήνη, πρόοδο και ευημερία που συνίσταται: την ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ.