Η απάντηση του Δήμου Λαυρεωτικής για την απόφαση του ΝΣ του Κράτους για τη νησίδα του Σαν Τζώρτζη

0
399

Το ποσό των 138.253, 31 ευρώ, για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2016, απέδωσαν οι  εταιρείες που έχουν εγκαταστήσει ανεμογεννήτριες στη νησίδα Άγιος Γεώργιος (Σαν Τζώρτζης) στον Δήμο Λαυρεωτικής,  αναγνωρίζοντας τον ως δικαιούχο του ποσοστού του ειδικού τέλους.

Αυτό επισημαίνει με ανακοίνωσή του ο Δήμος Λαυρεωτικής, με αφορμή τη δημοσιοποίηση της γνωμοδότησης του Ε’ τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σύμφωνα με την οποία η νήσος Σαν Τζώρτζης υπάγεται στον Δήμο Ύδρας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Δήμου Λαυρεωτικής:

Με αφορμή τη δημοσίευση της υπ’αριθμ.171/2017 γνωμοδότησης του Ε’ τμήματος του ΝΣΚ, σε σχέση με τη διοικητική υπαγωγή της νήσου «Άγιος Γεώργιος», έχουμε να ενημερώσουμε τους δημότες μας  τα εξής:

Σε έγγραφο της  ΛΑΓΗΕ προς τον Δήμο Λαυρεωτικής με θέμα: «Καταβολή τέλους υπέρ ΟΤΑ» και στον συνημμένο πίνακα που παραθέτουμε, εμφαίνεται η καταβολή στο 100% στον Δήμο Λαυρεωτικής  του ειδικού τέλους, που απέδωσαν οι Εταιρείες «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ AΪ ΓΙΩΡΓΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 1 και ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ AΪ ΓΙΩΡΓΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ 2» από τις ανεμογεννήτριες, που έχουν εγκαταστήσει στη νησίδα «Άγιος Γεώργιος» του Δήμου Λαυρεωτικής και το οποίο ανέρχεται συνολικά στο ποσόν των 138.253, 31 ευρώ (για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2016)  εφαρμόζοντας το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο και δη τις διατάξεις του άρθρου 25 του ν. 3468/2006 σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 3 της με αριθμ. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ. 23840/23.12.2014 (ΦΕΚ Β 3497/29-12-2014) απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών και του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής  Αλλαγής,  αναγνωρίζοντας ότι ο δικαιούχος του ποσοστού του ειδικού τέλους της περ. iii της παραγράφου Α.3 του άρθρου 25 του ν. 3468/2006  είναι ο Δήμος Λαυρεωτικής.

Ο Δήμος Λαυρεωτικής, αφού κατάφερε να εισπράξει τα πρώτα χρήματα από τις ανεμογεννήτριες του Σαν Τζώρτζη,  βρίσκεται σε διαρκή επαγρύπνηση για τις δέουσες περαιτέρω ενέργειες.