Δήμος Σφακίων : Έγκριση έργου βελτίωσης πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις

0
505

Εγκρίθηκε εξολοκλήρου από την Περιφέρεια Κρήτης, μετά από αίτημα του Δήμου Σφακίων η δράση: «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020 (δημόσια δαπάνη 512.000 €).

Το έργο αφορά βελτίωση αγροτικής οδοποιίας στις περιοχές Φραγκοκαστέλλου, Σκαλωτής και Αγίου Νεκταρίου, όπου πρόσφατα μεταβιβάστηκε η κυριότητα από την Περιφέρεια Κρήτης, με τις σχετικές διαπιστωτικές πράξεις, των δρόμων του κυρωμένου αναδασμού αγροκτημάτων των παραπάνω περιοχών, όπου σε συνδυασμό με την εκπονούμενη μελέτη, (τελικό στάδιο) δελτίο συμβατότητας δρόμου από Ροδάκινο προς Φραγκοκάστελλο με έγκριση διάθεσης πίστωσης 250.000 € από την Περιφέρεια και 420.000 € από ιδίους πόρους των Δήμων Σφακίων και Αγίου Βασιλείου (διαδημοτικό έργο) και το έργο αποκατάστασης ζημιών οδικού δικτύου περιοχής Φραγκοκαστέλλου από τη θεομηνία 25/09/2015, προϋπολογισμού 126.000 € χρηματοδότηση πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων στάδιο οριστικής κατακύρωσης.

Στόχος του Δήμου Σφακίων είναι να ολοκληρωθεί μια σειρά από παρεμβάσεις και μελέτες, οι οποίες έχουν εγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις από την Περιφέρεια Κρήτης, έτσι ώστε να αναβαθμιστεί το αγροτικό οδικό δίκτυο σε μια ραγδαία αναπτυσσόμενη περιοχή και ν’αξιοποιηθεί η λειτουργικότητα τους.

Ευχαριστούμε τον Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Αρναουτάκη Σταύρο για την αποδοχή του αιτήματος μας.