Δήμος Σερρών: Ομάδες εργασιακής συμβουλευτικής

0
61

Το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών του Δήμου Σερρών, στο πλαίσιο της παρεχόμενης υπηρεσίας εργασιακής συμβουλευτικής, πρόκειται να υλοποιήσει     εργαστήρι ομαδικής εργασιακής συμβουλευτικής:

Τεχνικές αναζήτησης εργασίας και ενδυνάμωση

θα πραγματοποιηθούν δύο ομάδες γυναικών:

  1. 18 – 35 ετών
  2. 36 ετών και άνω

Ο κύκλος των ομαδικών συναντήσεων θα έχει συνολική διάρκεια 10 ώρες. Οι συναντήσεις θα είναι εβδομαδιαίες, διάρκειας 2 ωρών, στο χώρο του Συμβουλευτικού Κέντρου, Ί. Δραγούμη 10 στις Σέρρες και η συμμετοχή είναι δωρεάν.

Για αιτήσεις συμμετοχής και πρόσθετη πληροφόρηση, οι ενδιαφερόμενες γυναίκες μπορούν να απευθύνονται στο Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Δήμου Σερρών, Δευτέρα- Παρασκευή 10:00- 14:00, τηλ. επικοινωνίας: 2321022253.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 9/2/2018.