Δήμος Πέλλας : Υπογραφή σύμβασης για την κατασκευή ενός ακόμη αποχετευτικού έργου

0
332

Την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018 υπεγράφη η σύμβαση κατασκευής έργου εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων  για τη δημοτική ενότητα Κύρρου παρουσία του δημάρχου Πέλλας, του προέδρου της Δ.Ε.Υ.Α.Π. και του εκπροσώπου της ανάδοχης εταιρίας.

Το  έργο είναι ενταγμένο στο Ε.Π. Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και ο προϋπολογισμός του είναι 1.336.550,38 ευρώ.

Η αποπεράτωση του έργου θα γίνει εντός 12 μηνών από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης.

« Ένα μεγάλο έργο, αποτέλεσμα στρατηγικού σχεδιασμού, σωστής ιεράρχησης και  συντονισμένης προσπάθειας ξεκινάει το επόμενο διάστημα στη δημοτική ενότητα Κύρρου.

Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι που θα ξεκινήσει η κατασκευή των εσωτερικών και εξωτερικών δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων στη δημοτική ενότητα Κύρρου, ένα έργο που θα αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων και θα συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος, ενισχύοντας ακόμα περισσότερο την προσπάθεια για την επίτευξη του στόχου της αειφόρου ανάπτυξης στο δήμο. Με την κατασκευή του, θα ολοκληρωθεί ένα πολύ μεγάλο τμήμα αποχετευτικών έργων στο δήμο Πέλλας», δήλωσε ο δήμαρχος κ. Γρηγόρης Στάμκος.