Δήμος Ορεστιάδας: Δημιουργία Μονάδος Επεξεργασίας Αποβλήτων και Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων

0
79

Με απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και του Ταμείου Συνοχής (ΤΣ), Ευγενίας Φωτονιάτα, εντάχθηκε η πράξη που αφορά στην εκπόνηση μελετών για τη δημιουργία Μονάδος Επεξεργασίας Αποβλήτων και αντίστοιχου Χώρου Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων στο Βόρειο Έβρο.

Ο Δήμαρχος Διδυμοτείχου κος Παρασκευάς Πατσουρίδης και ο Δήμαρχος Ορεστιάδος κος Βασίλειος Μαυρίδης, εκφράζουν τη βαθιά ικανοποίησή τους για την άμεση και έμπρακτη βοήθεια του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και διαβεβαιώνουν τους κατοίκους των δύο Δήμων ότι θα συνεχίσουν με τον ίδιο αμείωτο ζήλο την προσπάθεια υλοποίησης μεγάλων έργων, στο πλαίσιο μίας αγαστής συμπόρευσης αλλά και μίας αποτελεσματικής και κυρίως ειλικρινούς διαδημοτικής συνεργασίας