Δήμος Νέας Σμύρνης : «Από τη Σμύρνη στην Νέα Σμύρνη»

0
610
Συνεχίζεται με μεγάλη συμμετοχή μαθητών και εκπαιδευτικών η δράση του Γραφείου
Παιδείας του Δήμου Νέας Σμύρνης «Από τη Σμύρνη στην Νέα Σμύρνη».
Με προγραμματισμένες συναντήσεις, οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές επισκέπτονται
και εκπαιδεύονται στο Ψηφιακό Μουσείο Νέας Σμύρνης, βλέποντας από κοντά στην
ιστορική διαδρομή του Μικρασιατικού πολιτισμού,από την Μικρά Ασία μέχρι την σύγχρονη Ελλάδα και την Νέα Σμύρνη.