Δήμος Κιλκίς: Επίσκεψη μαθητών 7ου Δημοτικού Σχολείου Κιλκίς στο βιολογικό καθαρισμό του Κιλκίς

0
217
Εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων Κιλκίς

Τις εγκαταστάσεις της επεξεργασίας λυμάτων Κιλκίς επισκέφθηκαν τη Δευτέρα 6 Νοεμβρίου οι μαθητές της Δ’ και Ε’ τάξης του 7ου Δημοτικού Σχολείου Κιλκίς, συνοδεία των εκπαιδευτικών τους Νόπης Αποστολάτου  και Χαράλαμπου  Αθανασιάδη.

Η υποδοχή και η ξενάγησή τους έγινε από τον λειτουργό των εγκαταστάσεων  Νικόλαο Αποστολίδη (διπλ. χημικό μηχανικό M.Sc& τεχνολόγο μηχανολόγο)

Η ξενάγηση των μαθητών ξεκίνησε από το αντλιοστάσιο εισόδου των λυμάτων. Οι μαθητές ενημερώθηκαν για όλα τα βήματα που ακολουθούνται στο πλαίσιο της βιολογικής επεξεργασίας των λυμάτων: για την ενσχάρωση,το αντλιοστάσιο ανύψωσης,την εξάμμωση και λιποσυλλογή των λυμάτων καθώς και για τη βιολογική επεξεργασία που πραγματοποιείται στις δεξαμενές βιοεπιλογής,απονιτροποίησης, νιτροποίησης, αποφοσφώρωσης και αερισμού.

Στη συνέχεια  κατευθύνθηκαν στο τμήμα της δευτεροβάθμιας καθίζησης όπου γίνεται ο διαχωρισμός των υγρών από τα στερεά. Εκεί τους εξηγήθηκε η διαδικασία καθαρισμού: τα υπερχειλίζοντα καθαρά νερά  διέρχονται από τα φίλτρα διύλισης και μετά την απολύμανσή τους με υπεριώδη ακτινοβολία γίνεται η οξυγόνωσή τους και οδηγούνται υπερκάθαρα πλέον στο παρακείμενο ρέμα ‘’Σαχταρίνα’’. Τα στερεά σε μορφή λάσπης οδηγούνται στη δεξαμενή λάσπης (παχυντής). Στο κτίριο επεξεργασίας της λάσπης οι μαθητές παρακολούθησαν τη λειτουργία της φιλτρόπρεσσας (αφυδάτωση λάσπης). Η ξενάγηση των μαθητών συνεχίστηκε στο κτίριο διοίκησης όπου γνώρισαν τους χώρους του χημείου λυμάτων και του χημείου πόσιμου νερού και ολοκληρώθηκε με την παρακολούθηση της λειτουργίας της εγκατάστασης σε οθόνη απεικόνισης (SCADA) όπου μεταφέρονται μέσω επιμέρους PLC οι λειτουργίες των επιμέρους τμημάτων της εγκατάστασης.

Στους φιλοξενουμένους προσφέρθηκαν κεράσματα (χυμοί σοκολατοειδή, αναμνηστικά καπελάκια).

Η ΔΕΥΑΚ  ευχαριστεί θερμά τους μικρούς επισκέπτες για το σύντομο πέρασμά τους από την Ε.Ε.Λ. Κιλκίς και είναι πρόθυμη να δεχθεί με πολύ χαρά  ανάλογες εκπαιδευτικές επισκέψεις.