Δήμος Κηφισιάς : 32 επιχειρηματικές προτάσεις στο πρόγραμμα Νεανικής Επιχειρηματικότητας.

0
286

Προκρίθηκαν 32 επιχειρηματικές προτάσεις στο πρόγραμμα Νεανικής Επιχειρηματικότητας.

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον από νέους που επιθυμούν να «επιχειρήσουν» ολοκληρώθηκε το πρώτο στάδιο του Β΄ κύκλου του προγράμματος Νεανικής Επιχειρηματικότητας του Δήμου Κηφισιάς, που πραγματοποιείται σε συνεργασία με το Ε.Β.Ε.Α.

Τριάντα δύο επιχειρηματικές προτάσεις προκρίθηκαν προκειμένου να προχωρήσουν στο δεύτερο στάδιο του Προγράμματος για την παρακολούθηση δύο Εργαστηρίων Επιχειρηματικότητας, με σκοπό την εκπαίδευση στην παρουσίαση ιδεών, τη διερεύνηση συνεργασιών μεταξύ των νεοφυών σχημάτων και τη διαλογική συζήτηση με μέντορες. Το πρώτο διήμερο Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας θα διεξαχθεί στις 27 & 28 Μαρτίου 2018, στην αίθουσα  «Σ. Βόλκος» στο Δημαρχείο της Κηφισιάς.

Οι επιχειρηματικές προτάσεις που κατατέθηκαν αφορούν τις παρακάτω θεματικές ενότητες:

Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ):  επτά (7)
Δημιουργική Βιομηχανία: εννιά (9)
Αγροδιατροφή: τέσσερα (4)
Υγεία: Πέντε (5)
Ενέργεια: δύο (2)
Εκπαίδευση / Συμβουλευτική: δύο (2)
Αυτοματισμός: μία (1)
Περιβάλλον: μία (1)
Εστίαση: μία (1)

Με την ολοκλήρωση των επιχειρηματικών εργαστηρίων οι ομάδες θα έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα για την παρουσίαση των επιχειρηματικών τους ιδεών στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί το Μάιο, με στόχο την πρόκρισή τους στην επόμενη φάση του Προγράμματος.