Δήμος Καντάνου-Σελίνου : Έγκριση χρηματοδότησης Βιολογικού Παλαιόχωρας

0
486

Mε απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρου Αρναουτάκη, εγκρίθηκε η χρηματοδότηση για την πράξη με τίτλο: «Έργα Μεταφοράς Λυμάτων και Εγκατάσταση Επεξεργασίας Αστικών Λυμάτων Παλαιόχωρας – Κουντούρας του Δήμου Καντάνου – Σελίνου». Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης 2014-2020, στο πλαίσιο της πρόσκλησης με τίτλο: «Δράση 6.b.1: Υποδομές διαχείρισης λυμάτων σε οικισμούς Γ’ Προτεραιότητας’.

Τα προτεινόμενα έργα αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων αφορούν τον οικισμό της Παλαιόχωρας, ο οποίος είναι οικισμός Γ προτεραιότητας και η υλοποίησή τους αποτελεί ανελαστική υποχρέωση της χώρας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ. Η υλοποίηση της πράξης αποτελεί πάγιο αίτημα της τοπικής κοινωνίας καθώς θα αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής, το περιβάλλον και τον τουρισμό μέσα από την προστασία του θαλάσσιου χώρου της περιοχής της Παλαιόχωρας. Για την πλήρη λειτουργία του αποχετευτικού δικτύου στην ευρύτερη περιοχή της Παλαιόχωρας απαιτείται η πραγμάτωση 4 σταδίων: α) Η χωροθέτηση, μελέτη και αδειοδότηση του έργου, β) η χρηματοδότηση του έργου, γ) η συμβασιοποίηση του και δ) η κατασκευή του. Η μελέτη για την κατασκευή του βιολογικού της Παλαιόχωρας ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2016 και έλαβε αδειοδότηση τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους. Ο φάκελος για τη χρηματοδότηση του έργου κατατέθηκε μετά το πέρας ενός έτους (Δεκέμβριος 2017) και σήμερα εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του. Τα επόμενα 2 στάδια αναμένονται να ολοκληρωθούν μέσα στο 2020.

Η πράξη αφορά στην κατασκευή της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Ε.Ε.Λ.) του οικισμού της Παλαιόχωρας και της περιοχής της Κουντούρας (ανατολικό τμήμα οικισμός Γιαλού) δυναμικότητας 7.500 Ισοδύναμων Κατοίκων, των αγωγών μεταφοράς των λυμάτων και διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων, των απαιτούμενων για τη λειτουργία του έργου αντλιοστασίων και του υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων. Οι εργασίες κατασκευής θα γίνουν υπό την επίβλεψη/εποπτεία των αρμόδιων Εφορειών Αρχαιοτήτων. Επιπλέον αντικείμενο της πράξης αποτελεί η σύνδεση των αντλιοστασίων, του φρεατίου φόρτισης του υποθαλάσσιου αγωγού και της ΕΕΛ με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ, η βελτίωση υφιστάμενου αντλιοστασίου στην Παλαιόχωρα, καθώς και η απαλλοτρίωση του γηπέδου στο οποίο θα κατασκευαστεί η Ε.Ε.Λ.

Η τεχνολογία που επιλέχθηκε και περιγράφεται στην προμελέτη του έργου είναι βιολογική επεξεργασία σε μορφή προκατασκευασμένων μονάδων (compact) με τα εξής χαρακτηριστικά: χαμηλό αρχικό κόστος, ελάχιστες απαιτήσεις σε ενέργεια (πράσινες τεχνολογίες), χαμηλό λειτουργικό κόστος, ποιότητα εκροής κατάλληλη και για απεριόριστη άρδευση ελαιόδεντρων και πρασίνου στην περιοχή, αθόρυβη και ήπια αυτοματοποιημένη λειτουργία χωρίς οσμές, υψηλή ποιότητα κατασκευής και πλήρη εγγύηση του κύριου συστήματος βιολογικής επεξεργασίας για 10 χρόνια.

Παράλληλα με την κατασκευή του βιολογικού της Παλαιόχωρας και των συνοδών έργων του, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Αναβάθμιση Δημοτικής Οδού Παλαιόχωρας -Κουντούρας» θα κατασκευαστούν τα υπόλοιπα τμήματα του εξωτερικού δικτύου μεταφοράς λυμάτων, βαρυτικοί και καταθλιπτικοί αγωγοί, με τα οποία και ολοκληρώνεται η κατασκευή των εξωτερικών δικτύων συλλογής και μεταφοράς στην Ε.Ε.Λ. Η προαναφερόμενη εργολαβία που υλοποιείται από τον Δήμο Καντάνου Σελίνου, αναμένεται σύντομα να συμβασιοποιηθεί καθώς έχει πραγματοποιηθεί ο διαγωνισμός του έργου και έχει ανακηρυχθεί ο ανάδοχος του έργου. Να σημειωθεί ότι για το συγκεκριμένο έργο έχει γίνει διάθεση πίστωσης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων συνολικού ποσού 6.475.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Η επιλέξιμη από το ΕΣΠΑ προς χρηματοδότηση δαπάνη ανέρχεται σε 5.495.735,19 €, καθότι δεν είναι επιλέξιμη η δαπάνη που αφορά το ΦΠΑ του συνόλου των Υποέργων που υπόκεινται σε ΦΠΑ.

Ο Δήμαρχος Καντάνου – Σελίνου, Αντώνης Περράκης, θα ήθελε να ευχαριστήσει όλους όσους εργάστηκαν υπεύθυνα και συστηματικά, μηχανικούς, τεχνικό προσωπικό και υπαλλήλους για την εκπόνηση και κατάθεση της μελέτης.

Τον Περιφερειάρχη Κρήτης κ. Σταύρο Αρναουτάκη, τον Αντιπεριφερειάρχη Χανίων κ. Απόστολο Βουλγαράκη, και τον κ. Νικόλαο Καλογερή για την αγαστή συνεργασία των υπηρεσιών.

Τους Βουλευτές του Νομού Χανίων κυρία Βάλια Βαγιωνάκη, κ.Αντώνη Μπαλωμενάκη καθώς και τους Υπουργούς κ.Παύλο Πολάκη, κ.Γεώργιο Σταθάκη όπως και τον πρώην Γ. Γ. Εμπορίου κ. Αντώνιο Παπαδεράκη για την πολιτική κατανόηση του προβλήματος και την ένταξη του χώρου της απαλλοτρίωσης του Βιολογικού, μετά από ομόφωνη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, στον ειδικό Νόμο για τη σύντμηση των διαδικασιών της απαλλοτρίωσης του άρθρου 7Α του σχετικού Νόμου περί απαλλοτριώσεων, στον οποίο έχει ενταχθεί μέχρι τώρα μόνο ο χώρος της ΔΕΔΙΣΑ, στο Νομό Χανίων.

Τέλος, ευχαριστεί το Δημοτικό Συμβούλιο που ομοφώνησε και με σύμπνοια ενέκρινε όλες τις μελέτες και την κατάθεση του φακέλου.