Δήμος Ηρακλείου Αττικής : Συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

0
480

Μια σπουδαία συνεργασία για την προώθηση της δια βίου μάθησης και την ενημέρωσης των πολιτών εξασφάλισε ο Δήμος Ηρακλείου Αττικής συμπράττοντας με το Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας, ένα από τα καλύτερα και ανερχόμενα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ευρώπης. Οι δύο πλευρές υπέγραψαν σύμφωνο συνεργασίας και, χωρίς να χάνουν χρόνο, προχωρούν άμεσα στην πρώτη πρακτική έκφραση αυτής της σύμπραξης διοργανώνοντας στο Ηράκλειο σεμινάριο για την «Αξιοποίηση των συμπεριληπτικών πρακτικών για την προώθηση της Κοινωνικής Δικαιοσύνης», το Σάββατο 5 Μαΐου, από τις 10:00 μέχρι τις 14:00 στο Πολιτιστικό Πολύκεντρο «Ηλέκτρα Αποστόλου» (Κουντουριώτου και Νεότητος).

Απευθυνόμενο κυρίως σε ανθρώπους του χώρου της εκπαίδευσης ανοικτό όμως και δωρεάν και για το υπόλοιπο κοινό, σκοπός του σεμιναρίου είναι η ανάδειξη του θέματος της κοινωνικής δικαιοσύνης και η προώθησή της στο πλαίσιο της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης στο σύγχρονο σχολείο. Επιμέρους θέματα θα είναι το περιεχόμενο και η φιλοσοφία της Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης µε ειδική αναφορά στις διεθνείς προσπάθειες για ενδυνάμωση της εφαρμογής της στο σημερινό σχολείο, η διαφοροποίηση της διδασκαλίας µε τη χρήση της τεχνολογίας και τέλος ο ρόλος των εκπαιδευτικών στην αντιμετώπιση παρόμοιων περιπτώσεων στο σχολείο της νέας εποχής. Συγκεκριμένα, θα δοθεί έμφαση:

α) Στη συμπερίληψη όλων των παιδιών στο σύγχρονο σχολείο και στη διαμόρφωση της διδασκαλίας για την καλύτερη διδασκαλεία όλων των παιδιών,

β) Σε στρατηγικές-πρακτικές που πρέπει να αναπτύσσονται και να εφαρμόζονται στο µμαθησιακό περιβάλλον, έτσι ώστε να βοηθιούνται τα παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη μάθηση να συμμετέχουν ισότιμά στα µμαθησιακά δρώμενα και

γ) στην επικοινωνιακή κουλτούρα καθώς και στο ρόλο των εκπαιδευτικών στην ορθή διδασκαλία όλων των μαθητών στο σχολείο της νέας εποχής.

Στους συμμετέχοντες θα παραχωρηθεί βεβαίωση παρακολούθησης του σεμιναρίου ενώ ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς που θα παρευρεθούν θα κληρωθούν πέντε πακέτα δωρεάν μετάβασης και διαμονής στην Κύπρο προκειμένου να επισκεφτούν το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας.

«Στόχος αυτής της συνεργασίας είναι η από κοινού, μη κερδοσκοπική, εκπόνηση προγραμμάτων για την επιμόρφωση και την ενημέρωση των συμπολιτών μας. Πρόκειται για μια συνεργασία, που προέκυψε μετά από εκτενή διάλογο και έρευνα. Γι’ αυτό και είμαστε ήδη έτοιμοι για την πρώτη μας εκδήλωση που απευθύνεται στους εκπαιδευτικούς.

Είμαι σίγουρος, ότι από αυτή τη συνεργασία θα προκύψουν ιδέες και δράσεις που θα ενισχύσουν στην πράξη την έννοια της Διά Βίου Μάθησης. Όπως έχω πει πολλές φορές, ένας από τους στόχους αυτής της δημοτικής αρχής, είναι να προσελκύει φορείς που με την παρουσία τους θα αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας. Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας με το κύρος του, είναι αναμφισβήτητα ένας από αυτούς», σχολιάζει ο δήμαρχος Ηρακλείου Αττικής, Νίκος Μπάμπαλος.