Δήμος Ηρακλείου Αττικής: Διάσκεψη με θέμα «Η σημασία του Προφίλ Υγείας του Π.Ο.Υ. για μια σύγχρονη πόλη»

0
220

Στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής πραγματοποιήθηκε σήμερα διάσκεψη Δημάρχων και Αιρετών με τη συμμετοχή  περισσότερων από 34 Δήμους της χώρας με θέμα τη σημασία του Προφίλ Υγείας του Π.Ο.Υ για μια σύγχρονη πόλη. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου κ. Νίκος Μπάμπαλος χαιρέτησε την εκδήλωση αναφέροντας: «Η προαγωγή της δημόσιας υγείας σε τοπικό επίπεδο, περνά ξεκάθαρα από την αναβάθμιση του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος και από την υιοθέτηση υγιών συμπεριφορών σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο. Από κάτω προς τα πάνω. Στην κατεύθυνση αυτή, ως φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και ως μέλη του Δικτύου, οφείλουμε να επιταχύνουμε ακόμη περισσότερο την συνεργασία και τις συνέργειες με το ευρύτερο δημόσιο, ιδιωτικό και κοινωνικό τομέα, τη διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους, την ακαδημαϊκή κοινότητα, με τους εθελοντές, με τα άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Αυτή η αλληλεπίδραση, οφείλει να είναι ο κοινός μας στόχος, ο συνεκτικός δεσμός της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με το Κεντρικό Κράτος, ο ρόλος του Δικτύου μας. Με ακόμη πιο αποφασιστικά και γρήγορα βήματα μπορούμε να πετύχουμε ακόμη πιο πολλά».

Ο Πρόεδρος του Ελληνικού Διαδημοτικού Δικτύου και της ΚΕΔΕ, κ. Γιώργος Πατούλης, Δήμαρχος Αμαρουσίου χαιρετίζοντας την εκδήλωση σημείωσε ότι «Στη μακροχρόνια πορεία του Δικτύου, έχουμε ενταχθεί στον Π.Ο.Υ. για να έχουμε την απαραίτητη τεχνογνωσία, να εναρμονίσουμε την πολιτική μας με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές πόλεις με σύγχρονες  επιστημονικές μεθόδους, να μετέχουμε στην λήψη αποφάσεων και στην χάραξη πολιτικής για την υγεία, όπως έγινε πρόσφατα με την Σύνοδο των Δημάρχων στην Κοπεγχάγη. Όλες αυτές οι προσπάθειες έχουν αποδέκτες τους πολίτες μας και τις πόλεις μας και εν τέλει την βελτίωση της ποιότητας ζωής μας. Η Υγεία βρίσκεται πλέον στην καρδιά της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα και τα βήματα που έχουν γίνει προς αυτήν την κατεύθυνση τα τελευταία χρόνια, είναι μεγάλα και γρήγορα».

Σημαντική ήταν η εισήγηση του Προέδρου της Επιστημονικής Επιτροπής του ΕΔΔΥΠΠΥ, Καθηγητή Ιατρικής ΕΚΠΑ, κ. Γιάννη Τούντα για τις ανάγκες υγείας του πληθυσμού και το σχεδιασμό Πολιτικής Υγείας και βιώσιμης ανάπτυξης στο Δήμο, ο οποίος τόνισε την ανάγκη καταγραφής της υγείας του τοπικού πληθυσμού και των οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών παραγόντων, καθώς και του τρόπου ζωής που την επηρεάζουν, προκειμένου ο κάθε Δήμος να μπορεί να σχεδιάζει τεκμηριωμένα τις πολιτικές και τις υπηρεσίες υγείας για τους δημότες του.

Τα εθνικά Δίκτυα, είναι ενώσεις Δήμων που έχουν θέσει ως πρωταρχικό τους σκοπό να έχουν την υγεία επίκεντρο της πολιτικής τους. Δεσμεύονται για τον λόγο αυτό, να πληρούν μια σειρά κριτηρίων και να εργάζονται για την προαγωγή της υγείας και την βελτίωση της ζωής όλων των κατοίκων τους με μια δοκιμασμένη μεθοδολογία. Το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ., είναι ένα από τα 22 πιστοποιημένα Εθνικά Δίκτυα στην Ευρωπαϊκή Περιφέρεια του Π.Ο.Υ που ξεκινά από την Ισλανδία και καταλήγει στο Βλαδιβοστόκ. Είναι το μεγαλύτερο σε μέγεθος Εθνικό Δίκτυο Δήμων, παρά το γεγονός ότι είμαστε χώρα μικρή σε μέγεθος και πληθυσμό.

Η διάσκεψη είχε σαν σκοπό, να αναδείξει την αναγκαιότητα και την χρησιμότητα της επιστημονικής τεκμηρίωσης ως εργαλείο για τον σχεδιασμό και την χάραξη πολιτικής. Την αποτύπωση όλων των στοιχείων που αναδεικνύουν την πραγματική κατάσταση στην πόλη σε όλους τους τομείς, που είναι η απαραίτητη προϋπόθεση για τον σωστό σχεδιασμό. Βασικό εργαλείο για την εργασία των Υγιών Πόλεων, είναι η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης των πολιτών και της πόλης. Η καταγραφή των παραγόντων που επηρεάζουν την υγεία, η κατάσταση της υγείας του πληθυσμού  τους, οι συνήθειες και ο τρόπος ζωής και συμπεριφοράς και τέλος δικές τους επισημάνσεις και οι προτάσεις τους για την βελτίωση της ζωής τους. Το προφίλ των πόλεων.

Οι Δήμαρχοι και Αντιδήμαρχοι, μέσα από την συζήτηση κατέθεσαν την εμπειρία τους, την διαδικασία που ακολούθησαν, τα κίνητρα που τους ώθησαν, τους παράγοντες που τους δυσκόλεψαν, τις προσδοκίες τους και τέλος την χρησιμότητα του Προφίλ Υγείας για την πόλη τους.