Δήμος Ηλιούπολης : Ημερίδα για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία

0
301

Μία ημερίδα οδηγός και για τις δημοτικές αρχές και για τους εργαζόμενους όλων των δήμων της Ελλάδας.

Όπως φάνηκε από τις παρουσιάσεις ο Δήμος Ηλιούπολης αποτελεί δήμο πρότυπο καθώς όπως είπε και ο Δήμαρχος Βασίλης Βαλασόπουλος μέσα σε δυσμενείς οικονομικές συνθήκες περικοπών όχι μόνο τηρούνται οι όροι και οι νόμοι για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία, αλλά υπάρχει και επίπεδο έρευνας για την εξαγωγή συμπερασμάτων και την συνεχή βελτίωση των συνθηκών.

Στην εκδήλωση μίλησαν ο κ. Αλέξανδρος Παραδείσης, Τεχνικός Ασφαλείας Δήμου Ηλιούπολης με Θέμα : Διαχείριση Ασφάλειας Εργασίας στον Δήμο Ηλιούπολης – Μόνιμο προσωπικό – Συμβασιούχοι, Κίνητρα και Προοπτικές, ο κ. Μάκης Ρήγος, Τμηματάρχης στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) με Θέμα : Διαχείριση Ασφάλειας Εργασίας στις Υπηρεσίες Καθαριότητας και Πρασίνου στους ΟΤΑ – Ασφαλής εργασία στην χρήση των απορριμματοφόρων, η κα Ελένη Ζορμπά, Ειδικός Ιατρός Εργασίας Δήμου Ηλιούπολης με Θέμα : Διαχείριση Υγιεινής και Υγείας της εργασίας στους εργαζόμενους στους ΟΤΑ και ο κ. Γιάννης Κούρταλης, Μηχανολόγος Μηχανικός, μέλος του Δ.Σ. του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ελλάδας με Θέμα : Κατασκευαστικά έργα στους ΟΤΑ – Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, χρήση μέσων ατομικής προστασίας.

Από τις ομιλίες φάνηκε ότι ο Δήμος Ηλιούπολης είναι παράδειγμα καλής πρακτικής για όλους τους δήμους της Ελλάδας.

Εκδόθηκε σχετικός οδηγός με πλούσιο περιεχόμενο για την εργασία με ηλεκτρονικό υπολογιστή, την τάξη στο χώρο εργασίας, την Εργασία σε ύψος, τις Συνέπειες της ζέστης, την Χειρωνακτική διακίνησης φορτίων, την Πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων, την Πρόληψη πυρκαγιάς, την Πρόληψη ατυχημάτων λόγω σεισμού, την Διαδικασία εκκένωσης κτιρίων, τα σήματα ασφαλείας και τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση κακόβουλων ενεργειών.

Απαρέγκλιτα όχι μόνο τηρείται αλλά και ενισχύεται ο ρόλος των υπηρεσιών Τεχνικού και Ιατρού Εργασίας:

Με την Τήρηση βιβλίου γραπτών παρατηρήσεων Επιθεωρητού Τεχνικού Ασφάλειας Εργασιών & Ιατρού Εργασίας

Την Καταγραφή παρατηρήσεων και επιθεωρήσεων ασφάλειας σε κτηριακές δομές του δήμου και στις εξωτερικές εργασίες.

Με τον έλεγχο και των υπεργολάβων

Με τη σύνταξη δελτίου ελέγχου εγκαταστάσεων και την Καταγραφή θεμάτων ασφαλούς εργασίας κ εγκαταστάσεων στα ΚΕΠ, τα ΚΑΠΗ, το Γηροκομείο & τους Παιδικούς σταθμούς

Με την έκδοση πιστοποιητικών πυρασφάλειας

Με την έκδοση προδιαγραφών & προμήθειας των μέσων ατομικής προστασίας των εργαζομένων.

Με την διενέργεια ενημερωτικών σεμιναρίων εκπαίδευσης εργαζομένων

Με την συνεχή επικαιροποίηση μελέτης έκτακτης ανάγκης και εκκένωσης χώρων

Με τη σύνταξη διαδικασίας αναγγελίας & διερεύνησης εργατικών ατυχημάτων του εργατοτεχνικού προσωπικού

Με Φωτογραφική τεκμηρίωση εντοπισμό λανθασμένων πρακτικών σε συνήθεις εργασίας εργατοτεχνικού προσωπικού.

Με τη σύνταξη γραπτής εκτίμησης επαγγελματικού Κινδύνου και έκδοση εξειδικευμένων οδηγιών καλών πρακτικών & πρόληψης επαγγελματικού κινδύνου.

Με μετρήσεις βλαπτικών παραγόντων στο Δημαρχιακό Μέγαρο & σε άλλα κτήρια της περιοχής

Με ανάρτηση αφισών – οδηγών για τις χρήσιμες συμβουλές ανάνηψης κλπ
και με την ανανέωση όλο του στόλου των απορριμματοφόρων ανεβάζοντας τον δείκτη ασφάλειας και άνεσης εργασίας, στα πιο σύγχρονα επίπεδα που υπάρχουν σήμερα.

Ακολούθησε μεγάλη συζήτηση με δεκάδες ερωτήσεις από το κοινό καθώς την εκδήλωση παρακολούθησαν πολλοί υπεύθυνοι και τεχνικοί ασφαλείας άλλων δήμων.

Η εκδήλωση παρήγαγε ένα πολύ πλούσιο video ντοκουμέντων που θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο για να χρησιμοποιηθούν από κάθε ενδιαφερόμενο.