Δήμος Δράμας : Αντικατάσταση τροφοδοτικού αγωγού ύδρευσης που εξυπηρετεί 4 Τοπικές Κοινότητες

0
486

Πραγματοποιείται από τη ΔΕΥΑΔ η αντικατάσταση τροφοδοτικού αγωγού ύδρευσης που εξυπηρετεί 4 Τοπικές Κοινότητες, του Καλού Αγρού, των Κουδουνίων, του Μαυροβάτου και του Μικροχωρίου. Η αντικατάσταση γίνεται σε έκταση 1.100 μέτρων με σωλήνα Φ200 πολυαιθυλενιου 3ης  γενιάς και ανέρχεται στο ποσό των 74.000 Ευρώ από ιδίους πόρους της ΔΕΥΑΔ.

Ο Δήμαρχος Δράμας, κ. Χριστόδουλος Μαμσάκος, δηλώνει: «Η δημοτική μας αρχή στοχεύει να προσφέρει την ποιότητα ζωής σε όλους τους συνδημότες. Οι συχνές βλάβες στην υδροδότηση είχαν ως συνέπεια την όχληση των κατοίκων του Μαυροβάτου, του Μικροχωρίου, του Καλού Αγρού και των Κουδουνίων. Οι εργασίες που γίνονται εξασφαλίζουν νερό σε όλες αυτές τις κοινότητες και παράλληλα εξασφαλίζονται χρήματα από τις επανειλημμένες διαρροές και βλάβες, ενώ προστατεύουμε και το περιβάλλον. Συγχαίρω τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΔ, κ. Τάσο Χατζηγιάννη, τον Εντεταλμένο Σύμβουλο επί θεμάτων που άπτονται της λειτουργίας των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Δράμας, κ. Νίκο Ηλιάδη, και την Πρόεδρο της Τ.Κ. Καλού Αγρού, κ. Σοφία Σταματιάδου, τον Πρόεδρο της Τ.Κ. Κουδουνίων, κ. Χαράλαμπο Ηλιάδη, τον Πρόεδρο της Τ.Κ. Μαυροβάτου, κ. Θεόφιλο Κοτανίδη, και τον Πρόεδρο της Τ.Κ. Μικροχωρίου, κ. Χρήστο Κυριακίδη, για την άψογη συνεργασία».