Δήμος Αγίας Παρασκευής : Αιτήσεις για κενές θέσεις δημιουργικής απασχόλησης

0
453
Ύστερα από την παρέλευση του χρονικού διαστήματος για την υποβολή των αιτήσεων όσων επιθυμούν την συμμετοχή των παιδιών τους για μία φάση λειτουργίας του Προγράμματος Δημιουργικής Απασχόλησης 2018 και για τις τρεις κατηγορίες εισοδημάτων, σας ανακοινώνουμε τις κενές θέσεις ανά σχολείο για την Α΄ και τη Β΄ φάση του προγράμματος οι οποίες είναι οι εξής:
Α ΦΑΣΗ από 18-06-2018 έως και 06-07-2018
-1ο Δημοτικό Σχολείο, κενές θέσεις 14
-3ο Δημοτικό Σχολείο, κενές θέσεις 9
-6ο Δημοτικό Σχολείο, κενές θέσεις 28
-7ο Δημοτικό Σχολείο, κενές θέσεις 16
-9ο Δημοτικό Σχολείο, κενές θέσεις 31
Β ΦΑΣΗ από 09-07-2018 έως και 28-07-2018
-1ο Δημοτικό Σχολείο, κενές θέσεις 83
-7ο Δημοτικό Σχολείο, κενές θέσεις 82
Όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις και επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση για τα παιδιά τους είτε για μία φάση είτε για την συμμετοχή των παιδιών τους και για δεύτερη φάση, μπορούν από τις 29-05-2018 έως και 01-06-2018.
 Οι αιτήσεις αφού ελεγχθούν από το Τμήμα Παιδείας θα υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του Δήμου από τις 08:00 έως τις 13:00.
Στις αιτήσεις θα πρέπει να επισυνάπτονται όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής.
Θα τηρηθεί πλέον αυστηρά σειρά προτεραιότητας βάσει πρωτοκόλλου ανεξαρτήτως εισοδήματος.